Ga naar de inhoud

Box 3: wel of niet verzoek ambtshalve vermindering indienen?

Fiscaal

Als aan jou de afgelopen jaren (vanaf 2017) door de belastingdienst aanslagen zijn opgelegd waarbij belasting is berekend over vermogen in box 3, lees dan verder…

Mocht je de voorgeschiedenis hebben gemist, dan volgt hier een korte en globale samenvatting:

  • Eind 2021 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat de belastingheffing van box 3 niet klopt, omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het werkelijk rendement over met name spaargelden;
  • Naar aanleiding daarvan heeft de regering besloten om mensen die de afgelopen jaren bezwaar hadden gemaakt tegen deze belastingheffing, tegemoet te komen door hun aanslagen over de afgelopen jaren te verlagen;
  • Het is lang onduidelijk geweest of ook mensen die geen bezwaar hadden gemaakt, ook een vermindering van hun aanslagen konden verwachten, maar uiteindelijk heeft men besloten om dat niet te doen (met als argument dat het geld ergens anders aan besteed moet worden);
  • Als tussentijdse maatregel is de heffing over het vermogen in box 3 aangepast. Dit komt er (globaal) op neer dat spaargelden zeer laag belast worden. De belastingdienst houdt daar rekening mee bij aanslagen die nog niet eerder waren opgelegd, maar dus niet met al wel eerder opgelegde aanslagen.

Als aan jou de afgelopen jaren (vanaf 2017) aanslagen zijn opgelegd waarbij belasting is berekend over vermogen in box 3, die belasting te hoog is op grond van het arrest van de Hoge Raad, de aanslagen inmiddels definitief zijn én de belastingdienst je niet tegemoet is gekomen op grond van dat arrest, dan heb je nog de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om “ambtshalve vermindering”. Zo’n verzoek moet door de belastingdienst in behandeling worden genomen, maar men heeft al aangekondigd dat deze verzoeken zullen worden afgewezen. Je hebt vervolgens de mogelijkheid om daar bezwaar tegen aan te tekenen en eventueel in beroep te gaan bij de rechter.

Het Ministerie van Financiën heeft aangegeven dat het niet nodig is om een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. Indien de Hoge Raad uiteindelijk vindt dat ook niet-bezwaarmakers tegemoet gekomen moeten worden, dan zal dat voor iedereen gelden. Dus ook voor mensen die geen verzoek om ambtshalve vermindering hebben ingediend.
Het is dus niet nodig om zo’n verzoek in te dienen.

Het staat je natuurlijk vrij om dat toch te doen. Dan vind je hier een voorbeeld dat je kunt gebruiken.

NB Dit heeft alleen zin als jouw vermogen meer heeft bedragen dan de vrijstelling die in box geldt.
Die vrijstelling bedroeg in:

2017 € 25.000 per persoon
2018 € 30.000 per persoon
2019 € 30.360 per persoon
2020 € 30.846 per persoon

Een verzoek om ambtshalve vermindering met betrekking tot het jaar 2017 moet vóór 31 december 2022 bij de belastingdienst zijn ingediend. Voor 2018 en verder heb je dan nog wel meer tijd, maar wij raden je aan om, als je besluit hiermee aan de slag te gaan, dat voor alle jaren te doen waarvoor je definitieve aanslagen hebt ontvangen.

Wij bieden op deze manier onze klanten de mogelijkheid om hier desgewenst zelf actie in te ondernemen. Deze service is kosteloos. Houd er rekening mee dat als je ons benadert om te overleggen of als je ons vraagt om de verzoeken voor je in te dienen daar wel kosten aan verbonden zijn. We schatten die in op € 150 à
€ 200 exclusief BTW.

Sylvain Bouwman

Fiscalist en directeur Onesti

Kennismaken met Onesti?

Ben je op zoek naar een partner die je helpt bij jouw financiële administratie of fiscaliteiten? We komen graag langs om kennis te maken en de mogelijkheden te bespreken. Of wees welkom bij ons in Amersfoort. Wij zorgen voor de koffie!